آزمایش باتری یوپی‌اس

آزمایش باتری یوپی‌اس

۱۳۹۷ ۲۲ شهریور
0 نظر ثبت شده

راه‌های متعددی برای آزمایش باتری یوپی‌اس وجود دارد اما معمول‌ترین این روشها اندازه‌گیری ولتاژ باتری است. از ولت‌متر یا ولتاژسنج برای تست هر نوع باتری استفاده می‌شود. اما باید دقت کرد که قبل از آزمایش باتری باید کاملا شارژ شده باشد.

  1. برای امنیت بیشتر ابتدا باید تمام منابع برق متصل به باتری را قطع کرد. زیرا در صورتی که در حین آزمایش باتری به منبع برق متصل باشد احتمال برق گرفتگی یا سوختگی وجود دارد.
  2. رنج ولتاژ ولت‌متر DC باید بالاتر از ولتاژ باتری باشد. به عنوان مثال، اگر ولتاژ باتری شما 6 ولت باشد، ولت‌متر را بر روی 10 ولت تنظیم کنید و در صورتی که ولتاژ باتری 12 ولت باشد رنج ولت‌متر بر روی 20 ولت تنظیم گردد. در صورتی که رنج ولتاژ ولت‌مترمحدود باشد بایستی حتما محدوده ولت‌متر حداقل 4 ولت بالاتر از مقدار ولتاژ باتری تنظیم گردد.
  3. پس از تنظیم ولتاژ ولت‌متر، سیم مثبت ولت‌متر را به قطب مثبت و سیم منفی آن را به قطب منفی باتری وصل کنید. سپس مقدار نشان داده شده روی صفحه نمایش را اندازهگیری و یادداشت کنید. در صورتی که باتری سالم باشد، ولت‌متر عددی کمی بیشتر از ولتاژ باتری را نشان می‌دهد. برای مثال اگر ولتاژ باتری 12 باشد ولت‌متر عددی بالای 12.5 ولت را نمایش می‌دهد و در صورتی که باتری 6 ولت باشد ولت‌متر عددی بالای 6.5 ولت را نمایش می‌دهد.
نظرات کاربران
نظر خود را در این باره بنویسید